Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşimi devam ediyor

Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşimi devam ediyor

Cumhuriyeti Meclis Genel Kurulu’nun bugün saat 14.00 itibarıyla başlayan olağanüstü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Şahali

Tezkereye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin her konuda kamu ihale düzenini kaldırmaya yönelik adımlar attığını söyleyerek, yasada yapılmaya çalışılan değişikliğin “adrese teslim” çalışmalar olduğunu savundu.

Bu alanda rekabeti teşvik etmenin önemine dikkat çeken Şahali, yapılması gerekenin yasanın çalıştırılması olduğunu ve bunun değişikle değil, doğru şartnamelerin hazırlanmasıyla olabileceğini söyledi.

“Açtığınız ihaleleri sonlandıramıyorsanız, bu yasadan değil, yasayı uygulayan birimlerden değil, bizzat sizden kaynaklıdır.” diyen Şahali, sosyal konut yapımına ilişkin yapılan bu değişikliğin kamu menfaatlerine yönelik bir girişim olmadığını savunarak, bunun sadece makyajdan, maskeden ibaret olduğunu, bu nedenle CTP olarak oylarının ret olacağını ifade etti.

Oğuz

Milletvekili Şahali’nin ardından söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, önceliklerinin her zaman halk menfaati olduğunu söyleyerek, “birilerine peşkeş çekmek amacı güdüldüğü” eleştirilerine tepki gösterdi.

Yapılan çalışmaları halkla, gençlerle en kısa sürede buluşturmayı planladıklarını kaydeden Oğuz, Sosyal Konut Fonu’nun da oluşturulduğuna dikkat çekti.

Tasarıda müteahhitlerin yüzde 80’inin yer alması gerektiği konusunda bir şart olduğuna işaret eden Oğuz, bunun adrese teslim olması yönündeki endişelerin giderilmesi için yapıldığını kaydetti, yüzde 5 kâr marjı sınırıyla da yatırımların piyasa koşullarının altında olacağını belirtti.

Oğuz, “Emlakta olan fiyat artışını hepimiz biliyoruz. Devletin bir şey yapmasını istiyoruz. Devlet de bunu yapıyor.” diye konuştu.

Bakan Oğuz’un konuşması üzerine yerinden söz alan Milletvekili Erkut Şahali, kooperatifçiliğin yayından çıktığı ve tasarıdaki yaklaşımın rekabet bozucu yanı olduğunu yönündeki eleştirilerini dile getirdi.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, bu değişiklikle sosyal konut yapımının ihale kapsamından çıkarılması ve ismi yazılmış bir kooperatife verilmesi söz konusu olduğunu kaydederek, şu anda 13 üyesi olan söz konusu kooperatife, müteahhitlerin yüzde 80’inin üye olmaması durumunda, bu işlemi nasıl yapacağının belirsiz olduğunu savundu.

Bakan Oğuz, Milletvekili Barçın’a yanıt vererek, tüm imkanların bir araya getirilerek çalışmaların yürütülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, hükümetin yapacağı söylediği şeyi yapacağını, eğer başaramazlarsa muhalefetin hükümeti “yerden yere vurabileceğini” söyledi.

Ardından, oya sunulan ivedilik tezkeresi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Beden Eğitimi ve Spor Değişiklik Yasa Tasarısı

Ardından, Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Bu konuda söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu tasarının iki farklı bölümden oluştuğuna dikkat çekerek, esasının sanal bahis operasyonlarının yasaya dahil edilmesi olduğunu kaydetti. Şahali, bu konuda bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu ancak devletin bu yapısıyla baş edilebileceği bir konu olmadığını savundu.

Şahali, tasarıdaki diğer konu olan, bu ülkedeki, kulüplerin, federasyonların, spor birliklerinin uluslararası kurallara uygun yapılanmasının son derece önemli olduğunu kaydederek, iki farklı konunun farklı yasalarla çalışması gerektiği düşüncesini paylaştı.

Bu konularda yapılması gereken düzenlemelerde olası en büyük uzlaşıyı hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Şahali, büyük bir ciddiyetle ele alınması gereken tasarının acele bir şekilde, “yangından mal kaçırır gibi” sunulmasını eleştirerek, bundan dolayı oylarının olumsuz olacağını kaydetti.

Berova

Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşmasının ardından söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu konularda düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu, tasarının uzun süreden beri gündemde bulunduğunu kaydetti.

Ekim ayında Meclis yeniden açılana kadar komitedeki çalışmaların devam edeceğini belirten Berova, bu sürede yasa üzerinde iyice tartışılmasına olanak olacağı ve tasarının en maksimum şekilde ortak bir fikirle çıkabileceği düşüncesinde oldukları için ivediliğini talep ettiklerini söyledi.

Berova, “Yangından mal kaçırma gibi bir niyetimiz olsa, Meclis kapanmadan bir hafta önce alıp, hızla geçirip Genel Kurul’a sunardık. Tasarı, komitede gerekli ve hak ettiği şekilde incelenecektir.” diye konuştu.

Ardından, tezkere oya sunularak, oy çokluğuyla kabul edildi.

 Bazı tezkereler oylandı

Meclis Genel Kurulu daha sonra gündeminde bulunan diğer tezkelerin oylanmasıyla devam etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, ivedilikle görüşülen Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak, oy çokluğuyla onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Komitenin, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi’nin Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışmasına imkan sağlanmasına ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, çalışmasına imkan sağlanmasına ilişkin tezkeresi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle onaylandı.

TC ve KKTC Hükümeti arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü

Tezkerelerin oylanmasının tamamlanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine geçildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin komite raporunu okudu.

 Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, uygulama protokolüne ilişkin söz alarak, parti olarak trafik konusundaki hassasiyetleri vurguladı.

 

Solyalı, trafiğin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini kaydederek, bu konularda henüz atılmayan adımların teker teker yapılmasının yeterli olmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bu protokolün, kendilerine verilen bilgilere göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yeni kamera sistemleri kurulmasına ilişkin olduğunu söyleyen Solyalı, protokole imza atan kişinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı olmasından dolayı, protokole şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

Türkiye ile imzalanan protokolle, daha güvenli yollar ve trafik için bir iş birliği yapılmasına kimsenin itirazı olmadığını kaydeden Solyalı, sorgulanan kısmının hangi koşullarda yapılacağı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Solyalı, ülkede halihazırda kurulu olan kameraların durumunun da belirsiz olduğunu savunarak, protokolde yer alan 150 kameranın 40’ının siparişinin protokolün Meclis’ten geçmesini beklemeden, Türkiye’deki RADAR-SAN şirketinden verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını belirtti.

Solyalı, şartlar, sorumlular, yetkiler ve maliyet gibi birçok bilinmezin olduğu bu protokole CTP olarak olumsuz oy vereceklerini söyledi.

Arıklı

Milletvekili Solyalı’nın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, CTP’nin böyle önemli bir konuda ret vermesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, her gün trafik kazalarında birçok canın kaybedildiğini, yeni radar-kamera sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Arıklı, yeni kamera sistemi, kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren bu önemli projeye karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Mevcut kameraların 40 bin euroya satın alındığını ve bu kameraların bir kısmının artık kullanılmaz olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’den gelecek kameraların çok daha güncel olacağına dikkat çekti. Arıklı, bunun yanında maliyetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağına ve alım, kurum, yazılım gibi işlemlerin de ülkedeki birimlerle iş birliği içerisinde yine Türkiye tarafından yapılacağını söyledi.

Hız sınırını aşanlara anında bildirim

Bakan Arıklı, ASELSAN ve RADAR-SAN’ın bu projede birlikte çalıştıklarını kaydederek, mevcut trafik sisteminde ciddi bir kaçak olduğunu, radarlara yakalanan kişilerin yurt dışına çıktıklarında cezaların tahsil edilemediğini söyleyerek, yeni sistemde hız sınırı geçildiğinde anında tespitte bulunulacağını, yetkili birimlere ve araba sahibine anında bildirim yapılacağını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmeden sipariş verilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, böyle önemli bir projeye muhalefetin hayır diyebileceğini düşünmedikleri için, protokol imzalanmasının ardından işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Kameralara ilişkin bir yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini söyleyen Arıklı, protokolün bir diğer kısmı olan akıllı kantar sistemi ve akıllı kavşak sistemi hakkında bilgi vererek, kantar sistemiyle point to point kameralarla izin verilen yükten fazla yük taşıyan araçların tespitinin yapılabileceğini, kavşak sistemiyle de trafiğin rahatlatılacağını kaydetti.

Rapor ve tasarısının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmasının ardından, tasarının madde madde görüşülmesi, ardından üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda, 25 kabul, 4 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Sosyal Medyada Paylaş
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ