Etiket: Yerel İşgücü ve İstihdamın Desteklenmesi Tüzüğü

Yerel İşgücü ve İstihdamın Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara...