Etiket: Şehir Plancıları Odası Girne Koruma Çevre Planı

Şehir Plancıları Odası Girne Koruma Çevre Planı’nda yer alan “Yeşil Alanı Geliştirme İlkeleri” kapsamındaki plana...